LİSANSÜSTÜ

  » 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru İlanı
» 2014-2015 Academic Year Fall Term Postgraduate Admission Announcementı
» Lisansüstü Öğrenci Başvuru Kılavuzu
  2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Enstitü Kontenjanları
» Fen Bilimleri Enstitüsü
» Eğitim Bilimleri Enstitüsü
»
Güzel Sanatlar Enstitüsü
»
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
» Sosyal Bilimler Enstitüsü
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

YÖNETMELİKLER YÖNERGELER MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARI


        
Faks       : (362) 457 60 12
E-posta  : oidb@omu.edu.tr

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Rektörlük Binası İdari Birimler
55139 - Atakum / SAMSUN

 


 
 
Sayfa Düzenleme:Ctekin