LİSANSÜSTÜ

 
 

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Başvuruları Başlamıştır.

»Başvuru İlanı İçin...
»Online Başvuru Sayfası İçin...

»Lisansüstü Öğrenci Başvuru Kılavuzu

»Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kontenjanları

»Fen Bilimleri Enstitüsü Kontenjanları
»Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kontenjanları
»Sosyal Bilimler Enstitüsü Kontenjanları

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

YÖNETMELİKLER YÖNERGELER MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARI


        
Faks       : (362) 457 60 12
E-posta  : oidb@omu.edu.tr

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Rektörlük Binası İdari Birimler
55139 - Atakum / SAMSUN

 


 
 
Sayfa Düzenleme:Ctekin