LİSANSÜSTÜ

     
» Fen Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programları Kazanan Asıl/Yedek Öğrenci Listesi
» Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programları Kazanan Asıl/Yedek Öğrenci Listesi
» Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Öğrenci Kontenjanları
» Fen Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Öğrenci Kontenjanları
» 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve İstenilen Belgeler
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

YÖNETMELİKLER YÖNERGELER MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARI


        
Faks       : (362) 457 60 12
E-posta  : oidb@omu.edu.tr

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Rektörlük Binası İdari Birimler
55139 - Atakum / SAMSUN

 


 
 
Sayfa Düzenleme:Ctekin