FORMLAR

Formlar Belge ve Basvurularda KullanIlan Formlar

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin 10. Maddesine göre süresi içinde ders kaydını yaptıramayan öğrencilerin (Form1) formunu doldurarak Bölüm Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin 15/4. Maddesine göre öğrencinin ders ekleme çıkarma başvurularını (Form2) ile bölüm başkanlıklarına yapmaları gerekmektedir.

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin 31. Maddesine göre kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin dolduracakları (Form3) formunu ilgili birimlerde onaylattıktan sonra bağlı oldukları Bölüm başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin 30. Maddesi'nde belirtilen Öğrencilerin kayıt dondurmasına geçerli nedenlerin varlığı halinde, dolduracakları (Form4) formu ve ekleri ile Bölüm Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin 8. Maddesine göre mezun durumunda olup ancak tek dersten başarısız olan Öğrencilerimiz tek ders sınavına girebilmeleri için (Form5) formunu doldurarak bölüm başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin 22. Maddesine göre izinli sayılan veya geçerli mazereti bulunan öğrencilerin süresi içinde dolduracakları(Form6) formu ile bölüm başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Herhangi bir nedenle kimlik bilgilerinde değişiklik talep eden öğrencilerimizin(Form7) formunu doldurarak Öğrenci İşleri Ofisine vermeleri gerekmektedir.

 

YÖNETMELİKLER YÖNERGELER MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARI


        
Faks       : (362) 457 60 12
E-posta  : oidb@omu.edu.tr

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Rektörlük Binası İdari Birimler
55139 - Atakum / SAMSUN

 


 
 
Sayfa Düzenleme:Ctekin