AKADEMİK TAKVİMLER

  » 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ (Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk ve Veteriner Fakülteleri Hariç)
» 2013-2014 TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİM
» 2013-2014 DİŞ HEKİMLİĞİ AKADEMİK TAKVİM
» 2013-2014 HUKUK FAKULTESİ AKADEMİK TAKVİM
» 2013-2014 LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİM
» 2013-2014 VETERİNER FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİM
» 2013-2014 DERS YILI AKADEMİK TAKVİMİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU (OYDİL)
» 2013-2014 UZEM AKADEMİK TAKVİM
 
2012-2013 AKADEMİK TAKVİMLER
» 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi (Tıp, Veteriner Diş Hekimliği Fak. ve Hukuk Fak. Hariç)
» 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Tıp Fakültesi Akademik Takvimi
» 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Veteriner Fakültesi Akademik Takvimi
» 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Takvimi
» 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ali Fuat BAŞGİL Hukuk Fakültesi Akademik Takvimi
» 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimi
» 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsi Lisansüstü Öğretim Akademik Takvimi
» 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimler Enstitüsi Lisansüstü Öğretim Akademik Takvimi
» 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Uzaktan Eğitimle Lisansüstü Öğretim Akademik Takvimi
   
 

 

YÖNETMELİKLER YÖNERGELER MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARI


        
Faks       : (362) 457 60 12
E-posta  : oidb@omu.edu.tr

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Rektörlük Binası İdari Birimler
55139 - Atakum / SAMSUN

 


 
 
Sayfa Düzenleme:Ctekin